Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 512, 128. löggjafarþing 402. mál: gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda).
Lög nr. 122 28. nóvember 2002.

Lög um breyting á lögum nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „57,50 kr.“ í 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: 66,15 kr.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 9. gr. laganna:
  1. Í stað „167,20 kr.“ í 1. tölul. kemur: 213,51 kr.
  2. Í stað „1,97 kr.“ í 2. tölul. kemur: 2,52 kr.
  3. Í stað „5,98 kr.“ í 3. tölul. kemur: 7,64 kr.


3. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:
  1. Í stað „210 kr.“ í 1. tölul. kemur: 268,20 kr.
  2. Í stað „10,50 kr.“ í 2. tölul. kemur: 13,40 kr.


4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. nóvember 2002.