Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 773, 128. löggjafarþing 247. mál: Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjald á aflaheimildir).
Lög nr. 132 19. desember 2002.

Lög um breytingu á lögum nr. 92 24. maí 1994, um Þróunarsjóð sjávarútvegsins, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „1.018 kr.“ í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: 1.081 kr., og í stað „387.000 kr.“ í sömu málsgrein kemur: 410.000 kr.

2. gr.

     Í stað „1.358 kr.“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: 1.441 kr.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 13. desember 2002.