Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 723, 128. löggjafarþing 393. mál: safnalög (safnaráð, verkefni höfuðsafna o.fl.).
Lög nr. 144 18. desember 2002.

Lög um breyting á safnalögum, nr. 106/2001.


1. gr.

     Orðin „söfnum í eigu ríkisins og“ í 2. málsl. 3. gr. laganna falla brott.

2. gr.

     Á eftir orðinu „annast“ í 2. málsl. 4. mgr. og 2. málsl. 5. mgr. 5. gr. laganna kemur: söfnun, skrásetningu, varðveislu.

3. gr.

     Við 10. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Kostnaður af starfsemi safnaráðs greiðist úr safnasjóði.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 12. desember 2002.