Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 750, 128. löggjafarþing 465. mál: innflutningur dýra (innflutningur svína).
Lög nr. 153 19. desember 2002.

Lög um breytingu á lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „og fiska og erfðaefnis þeirra“ í 1. málsl. 13. gr. laganna kemur: fiska og erfðaefnis þeirra, svo og svína og erfðaefnis þeirra frá viðurkenndum kynbótabúum eða sæðingarstöðvum.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 13. desember 2002.