Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 647, 131. löggjafarþing 300. mál: skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar).
Lög nr. 148 21. desember 2004.

Lög um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum.


1. gr.

     1. málsl. 2. mgr. 36. gr. laganna orðast svo: Verðbréf skv. 1., 2., 5., 6., 8. og 9. tölul. 1. mgr. skulu hafa skráð kaup- og sölugengi á skipulegum markaði.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 10. desember 2004.