Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 656, 131. löggjafarþing 192. mál: hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð).
Lög nr. 150 22. desember 2004.

Lög um breytingu á lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum (hollustuháttaráð).


1. gr.

     Orðin „og hollustuháttaráðs“ í 3. mgr. 12. gr. laganna falla brott.

2. gr.

     17. gr. laganna fellur brott.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.
     Við gildistöku laga þessara falla brott orðin „og hollustuháttaráðs“ í 5. mgr. 21. gr. laga nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs.

Samþykkt á Alþingi 10. desember 2004.