Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 680, 133. löggjafarþing 359. mál: vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds).
Lög nr. 139 15. desember 2006.

Lög um breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „31. desember 2006“ í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII í lögunum kemur: 31. desember 2008.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2006.