Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1312, 133. löggjafarþing 693. mál: umhverfismengun af völdum einnota umbúða (grunnur skilagjalds).
Lög nr. 47 27. mars 2007.

Lög um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 1. gr. laganna:
  1. Í stað fjárhæðarinnar „6,43 kr.“ kemur: 9,35 kr.
  2. Í stað fjárhæðarinnar „3,40 kr.“ kemur: 3,96 kr.
  3. Í stað fjárhæðarinnar „2,50 kr.“ kemur: 2,91 kr.
  4. Í stað fjárhæðarinnar „1,80 kr.“ kemur tvívegis: 2,09 kr.
  5. Í stað fjárhæðarinnar „0,76 kr.“ kemur: 0,86 kr.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. mars 2007.