Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 513, 135. löggjafarþing 231. mál: olíugjald og kílómetragjald (ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds).
Lög nr. 162 21. desember 2007.

Lög um breyting á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað fjárhæðarinnar „45 kr.“ í 3. mgr. 1. gr. laganna kemur: 41 kr.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
 1. Í stað „4. tölul.“ í 3. mgr. kemur: 5. tölul.
 2. Í stað „6., 7. og 8. tölul.“ í 3. og 5. mgr. kemur: 7., 8. og 9. tölul.
 3. Í stað „6. tölul.“ í 4. mgr. kemur: 7. tölul.
 4. Í stað „7. og 8. tölul.“ í 4. mgr. kemur: 8. og 9. tölul.
 5. Í stað „6. og 7. tölul.“ í 5. mgr. kemur: 7. og 8. tölul.


3. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 13. gr. laganna:
 1. Í stað „7. og 8. tölul.“ í 1. tölul. 1. mgr. kemur: 8. og 9. tölul.
 2. Í stað „6. tölul.“ í 1. tölul. 2. mgr. kemur: 7. tölul.
 3. Í stað 6. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
 4.      Sérstakt kílómetragjald af gjaldskyldum bifreiðum skv. 2. mgr. skal vera sem hér segir:
  Leyfð Sérstakt Leyfð Sérstakt
  heildarþyngd kílómetragjald, heildarþyngd kílómetragjald,
  ökutækis, kg kr. ökutækis, kg kr.
  5.000–6.000 8,45 18.001–19.000 22,31
  6.001–7.000 9,14 19.001–20.000 23,32
  7.001–8.000 9,84 20.001–21.000 24,33
  8.001–9.000 10,54 21.001–22.000 25,34
  9.001–10.000 11,23 22.001–23.000 26,35
  10.001–11.000 12,22 23.001–24.000 27,36
  11.001–12.000 13,52 24.001–25.000 28,37
  12.001–13.000 14,82 25.001–26.000 29,38
  13.001–14.000 16,11 26.001–27.000 30,39
  14.001–15.000 17,41 27.001–28.000 31,40
  15.001–16.000 18,71 28.001–29.000 32,41
  16.001–17.000 20,00 29.001–30.000 33,42
  17.001–18.000 21,30 30.001–31.000 34,43
  31.001 og yfir 35,44

 5. Í stað „nr. 688/2005“ í 7. mgr. kemur: nr. 155/2007.


4. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2008.

Samþykkt á Alþingi 13. desember 2007.