Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1272, 135. löggjafarþing 640. mál: heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008.
Lög nr. 60 7. júní 2008.

Lög um heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008.


1. gr.

     Fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, er heimilt að taka á árinu 2008 lán fyrir allt að 500 milljörðum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og endurlána Seðlabanka Íslands þann hluta sem tekinn verður að láni í erlendri mynt.
     Erlendar fjárhæðir skulu miðast við kaupgengi íslensku krónunnar samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Íslands á staðfestingardegi laganna.
     Lántökuheimild ríkissjóðs skv. 1. mgr. hefur ekki áhrif á lántökuheimildir ríkissjóðs skv. 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2008.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 29. maí 2008.