Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 401, 136. löggjafarþing 237. mál: vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta).
Lög nr. 159 23. desember 2008.

Lög um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 6. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „ellefu hundraðshluta álags“ í 1. málsl. kemur: sjö hundraðshluta álags.
  2. 2. málsl. fellur brott.
  3. Í stað orðanna „1. janúar og 1. júlí ár hvert“ í 3. málsl. kemur: fyrsta dag hvers mánaðar.


2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2009.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2008.