Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 459, 138. löggjafarþing 83. mál: meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara).
Lög nr. 123 23. desember 2009.

Lög um breyting á lögum um meðferð sakamála, nr. 88 12. júní 2008, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað ártalsins „2010“ í 1. málsl. 1. mgr., 1. málsl. 2. mgr. og í 6. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII og í ákvæði til bráðabirgða VIII í lögunum, sbr. 3. og 4. gr. laga nr. 156/2008, kemur: 2012.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. desember 2009.