Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 582, 138. löggjafarþing 325. mál: framhaldsskólar (gjaldtökuheimildir).
Lög nr. 133 23. desember 2009.

Lög um breytingu á lögum nr. 92/2008, um framhaldsskóla.


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 45. gr. er framhaldsskólum heimilt fram til loka skólaársins 2011–2012 að taka sérstakt gjald af nemendum sem nema má allt að 7.500 kr. á hverja námseiningu en þó aldrei hærra en leiðir af meðalframlagi á ársnemanda hvers skóla eins og það er ákveðið í fjárlögum hvers árs.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 2009.