Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 538, 138. löggjafarþing 74. mál: vitamál (hækkun gjalds).
Lög nr. 144 28. desember 2009.

Lög um breytingu á lögum um vitamál, nr. 132/1999.


1. gr.

     6. gr. laganna orðast svo:
     Til að standa straum af kostnaði við rekstur og framkvæmdir á vegum Siglingastofnunar Íslands skal greitt vitagjald af skipum sem sigla við Íslandsstrendur og hafa hér viðkomu. Heimilt er að færa fjármagn á milli fjárlagaára.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 7. gr. laganna:
  1. Í stað fjárhæðarinnar „78,20 kr.“ kemur: 125,12 kr.
  2. Í stað fjárhæðarinnar „3.500 kr.“ kemur: 4.900 kr.


3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. desember 2009.