Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1174, 138. löggjafarþing 394. mál: opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs).
Lög nr. 54 10. júní 2010.

Lög um breytingu á lögum nr. 75/2007, um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.


1. gr.

     1. mgr. 12. gr. laganna orðast svo:
     Í stjórn Tækniþróunarsjóðs sitja sex menn sem iðnaðarráðherra skipar til tveggja ára, þ.m.t. eru formaður og varaformaður. Þeim sem eru skipaðir er einungis heimilt að sitja tvö tímabil í senn. Tveir þeirra skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins, einn samkvæmt tilnefningu tækninefndar Vísinda- og tækniráðs, einn samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, einn samkvæmt tilnefningu Samtaka iðnaðarins, en ráðherra skipar einn án tilnefningar.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
     Við skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs fyrir 1. september 2010 skulu þrír menn skipaðir til eins árs. Skal það ár teljast sem eitt tímabil. Þetta á þó ekki við um þann sem ráðherra skipar án tilnefningar.

Samþykkt á Alþingi 1. júní 2010.