Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1341, 138. löggjafarþing 653. mál: sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (framlenging frestunar á gjaldtöku).
Lög nr. 73 22. júní 2010.

Lög um breytingu á lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað ártalsins „2009“ tvívegis í ákvæði til bráðabirgða III í lögunum kemur: 2010.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 14. júní 2010.