Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 667, 139. löggjafarþing 61. mál: Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA).
Lög nr. 159 28. desember 2010.

Lög um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 1. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
  1. samning milli Evrópusambandsins, Íslands, Liechtensteins og Noregs um EES-fjármagnskerfið 2009–2014.


2. gr.

     Við 2. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
     1. gr. samningsins, sem vísað er til í 9. tölul. 1. gr., skal hafa lagagildi hér á landi.
     Þau ákvæði samningsins, sem vísað er til í 9. mgr., eru prentuð sem fylgiskjal VIII með lögum þessum.

3. gr.

     1. gr. samningsins um EES-fjármagnskerfið 2009–2014, sem vísað er til í 2. gr. laga þessara, er prentuð sem fylgiskjal með lögum þessum.
     Lög þessi öðlast þegar gildi.


Fylgiskjal.

Fylgiskjal VIII með lögum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, með síðari breytingum.
1. gr. samnings um EES-fjármagnskerfið 2009–2014.

1. gr.

     Í stað 117. gr. EES-samningsins komi eftirfarandi:
     Í bókun 38, bókun 38a, og viðauka við hana, og í bókun 38b er að finna ákvæði um fjármagnskerfið.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2010.