Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1473, 139. löggjafarþing 699. mál: sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald).
Lög nr. 52 24. maí 2011.

Lög um breytingu á lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004, með síðari breytingum (eftirlitsgjald).


1. gr.

     Í stað ártalsins „2010“ tvívegis í ákvæði til bráðabirgða III í lögunum kemur: 2011.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 18. maí 2011.