Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1798, 139. löggjafarþing 889. mál: gjaldeyrismál og tollalög (framlenging heimildar).
Lög nr. 81 21. júní 2011.

Lög um breytingu á lögum um gjaldeyrismál og tollalögum, með síðari breytingum.


I. KAFLI
Breyting á lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum.

1. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. ágúst 2011“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II í lögunum kemur: 30. september 2011.

II. KAFLI
Breyting á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

2. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. ágúst 2011“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: 30. september 2011.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. júní 2011.