Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1988, 139. löggjafarþing 100. mál: húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs).
Lög nr. 134 27. september 2011.

Lög um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað 3. málsl. 1. mgr. 19. gr. laganna koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: ÍLS-veðbréf getur verið verðtryggt með vísitölu neysluverðs, sbr. lög um vísitölu neysluverðs, eða óverðtryggt. Skal það bera vexti skv. 21. gr.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 21. gr. laganna:
  1. Á eftir orðunum „og verðbóta“ í 2. málsl. 2. mgr. kemur: ef við á.
  2. Í stað 1. málsl. 4. mgr. koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Vextir af verðtryggðum ÍLS-veðbréfum skulu vera óbreytanlegir allan lánstímann en vextir af óverðtryggðum ÍLS-veðbréfum geta verið breytilegir. Íbúðalánasjóður skal setja reglur um vaxtakjör óverðtryggðra lána.


3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. september 2011.