Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 615, 140. löggjafarþing 359. mál: sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun).
Lög nr. 155 23. desember 2011.

Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun).


1. gr.

     Í stað orðanna „1. janúar 2012“ í 2. málsl. 2. mgr. 56. gr. laganna kemur: 1. janúar 2013.

2. gr.

     Í stað orðanna „1. janúar 2012“ í 1. málsl. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögunum kemur: 1. janúar 2013.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2011.