Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 617, 140. löggjafarþing 257. mál: happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (breyting á hlutatölu).
Lög nr. 167 23. desember 2011.

Lög um breyting á lögum um happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga, nr. 18/1959, með síðari breytingum (breyting á hlutatölu).


1. gr.

     Í stað „75.000“ í a-lið 1. gr. laganna kemur: 80.000.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2011.