Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1653, 140. löggjafarþing 689. mál: niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, frádráttarákvæði).
Lög nr. 82 29. júní 2012.

Lög um breytingu á lögum nr. 78/2002, um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, með síðari breytingum (stofnstyrkir, frádráttarákvæði).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „átta ára“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: tólf ára.
  2. Lokamálsliður 1. mgr. fellur brott.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. júní 2012.