Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 178, 144. löggjafarþing 75. mál: skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
Lög nr. 96 30. september 2014.

Lög um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða VI í lögunum:
  1. Í stað „11%“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: 13%.
  2. Í stað „og 2013“ í 2. mgr. kemur: 2013 og 2014.
  3. Í stað „sex ár“ í 3. mgr. kemur: sjö ár.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 25. september 2014.