Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 406, 144. löggjafarþing 76. mál: heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur).
Lög nr. 106 30. október 2014.

Lög um breytingu á lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, með síðari breytingum (reglugerðarheimild, EES-reglur).


1. gr.

     Á eftir 27. gr. laganna kemur ný grein, 27. gr. a, svohljóðandi:
     Ráðherra skal með reglugerð kveða nánar á um gæða- og öryggisviðmið við veitingu heilbrigðisþjónustu varðandi brottnám líffæra og líffæraígræðslu, meðferð og varðveislu á frumum og vefjum og rekstur blóðbankaþjónustu.

2. gr.

     Á eftir 37. gr. laganna kemur ný grein, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Innleiðing.
     Með lögum þessum er ráðherra veitt heimild til að innleiða ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/53/ESB frá 7. júlí 2010 um kröfur varðandi gæði og öryggi líffæra úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2013, frá 8. október 2013.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 23. október 2014.