Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 750, 144. löggjafarþing 433. mál: skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gildistími bráðabirgðaákvæðis).
Lög nr. 129 22. desember 2014.

Lög um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (fjárfestingarheimildir).


1. gr.

     Í stað ártalsins „2014“ í 2. málsl. ákvæðis til bráðabirgða VII í lögunum kemur: 2015.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 15. desember 2014.