Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 952, 144. löggjafarþing 242. mál: sjúkratryggingar (flóttamenn).
Lög nr. 11 25. febrúar 2015.

Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (flóttamenn).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. laganna:
  1. 1. mgr. orðast svo:
  2.      Flóttamenn sem stjórnvöld hafa veitt hæli og einstaklingar sem hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum þessum að því tilskildu að þeir séu komnir til landsins og fyrir liggi staðfesting Útlendingastofnunar á því að viðkomandi hafi verið veitt réttarstaða flóttamanns eða hafi dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða samkvæmt lögum um útlendinga.
  3. Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Flóttamenn og einstaklingar sem hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. febrúar 2015.