Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 83, 146. löggjafarþing 13. mál: málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar).
Lög nr. 128 29. desember 2016.

Lög um breytingu á lögum um málefni fatlaðs fólks og lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð og skipun þingmannanefndar).


I. KAFLI
Breyting á lögum um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992, með síðari breytingum.

1. gr.

     2. málsl. 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða IV í lögunum orðast svo: Heimilt er að framlengja samninga sem gerðir hafa verið árið 2016 til ársloka 2017.

II. KAFLI
Breyting á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum.

2. gr.

     2. mgr. bráðabirgðaákvæðis 9 í lögunum orðast svo:
     Ákvæði þetta gildir til ársloka 2017 eða þar til lög verða sett um notendastýrða persónulega aðstoð.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 22. desember 2016.