Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1060, 146. löggjafarþing 544. mál: útlendingar (skiptinemar í framhaldsskólum).
Lög nr. 54 14. júní 2017.

Lög um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, með síðari breytingum (skiptinemar).


1. gr.

     3. mgr. 65. gr. laganna orðast svo:
     Heimilt er að veita erlendum skiptinemum dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. komi þeir til landsins á vegum viðurkenndra skiptinemasamtaka og má þá víkja frá aldursskilyrðum 1. mgr. og skilyrði um að nám sé á háskólastigi.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 1. júní 2017.