Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 116, 148. löggjafarþing 5. mál: varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða).
Lög nr. 92 29. desember 2017.

Lög um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr. 49/1997, með síðari breytingum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða).


1. gr.

     Í stað ártalsins „2017“ í ákvæði til bráðabirgða II í lögunum kemur: 2022.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. desember 2017.