Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 976, 148. löggjafarþing 456. mál: ábúðarlög (úttekt og yfirmat).
Lög nr. 43 23. maí 2018.

Lög um breytingu á ábúðarlögum, nr. 80/2004 (úttekt og yfirmat).


1. gr.

     Við 42. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Úttektarmenn skulu birta málsaðilum niðurstöðu úttektar eins fljótt og unnt er.

2. gr.

     Í stað orðanna „frá dagsetningu úttektar“ í 1. mgr. 44. gr. laganna kemur: frá því að málsaðilum hefur verið birt niðurstaða úttektar.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 9. maí 2018.