Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 628, 149. löggjafarþing 178. mál: dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta).
Lög nr. 129 18. desember 2018.

Lög um breytingu á lögum nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr (íslenskukunnátta).


1. gr.

     5. mgr. 6. gr. laganna verður svohljóðandi:
     Dýralæknum, sem hefja störf á Íslandi, ber að kynna sér íslensk lög og reglur um dýralækningar. Heimilt er að gera kröfu í reglugerð um að dýralæknir búi yfir kunnáttu í íslensku eftir því sem við á hverju sinni, enda sé slík kunnátta talin nauðsynleg í starfi.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 7. desember 2018.