Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1470, 149. löggjafarþing 645. mál: lax- og silungsveiði (selveiðar).
Lög nr. 36 15. maí 2019.

Lög um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006, með síðari breytingum (selveiðar).


1. gr.

     Við 11. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Ráðherra getur með reglugerð sett reglur um selveiðar, m.a. um skráningu selveiða og að banna eða takmarka selveiðar á íslensku forráðasvæði ef það er talið nauðsynlegt að mati Hafrannsóknastofnunar.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 7. maí 2019.