Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1710, 149. löggjafarþing 644. mál: sjúkratryggingar (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga).
Lög nr. 52 18. júní 2019.

Lög um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 34. gr. laganna:
  1. Orðin „að fengnu skriflegu samþykki umsækjanda“ í 3. mgr. falla brott.
  2. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
  3.      Sjúkratryggingastofnuninni ber að upplýsa umsækjanda um fyrirhugaða upplýsingaöflun skv. 3. mgr. í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, sbr. 14. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 4. júní 2019.