Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1472, 150. löggjafarþing 313. mál: stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa).
Lög nr. 49 28. maí 2020.

Lög um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 138/2013 (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 3. gr. laganna:
  1. Orðin „og skipa yfir 5 brúttótonnum sem skrásett eru hér á landi“ í 1. málsl. falla brott.
  2. Orðin „eða skipa yfir 5 brúttótonnum“ í 2. málsl. falla brott.


2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
  1. 3. mgr. fellur brott.
  2. Orðin „eða skipi yfir 5 brúttótonnum“ í 4. og 5. mgr. falla brott.


3. gr.

     Í stað orðanna „eða skip er selt“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: er seld.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 20. maí 2020.