Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 423, 151. löggjafarþing 224. mál: búvörulög (starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða).
Lög nr. 126 2. desember 2020.

Lög um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993 (starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða).


1. gr.

     2. mgr. 58. gr. laganna orðast svo:
     Enginn framleiðandi getur fengið hærri heildarframlög samkvæmt samningi um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða en sem nemur 10% af heildarframlögum til beingreiðslna, að undanskildum beingreiðslum vegna flutnings- og dreifingarkostnaðar raforku. Hámarkið er reiknað af hverjum beingreiðsluflokki fyrir sig. Hámarksstuðningur af beingreiðslum vegna flutnings- og dreifingarkostnaðar raforku á hvern framleiðanda er 17,5% af heildarframlögum til þess beingreiðsluflokks.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2021.

Samþykkt á Alþingi 26. nóvember 2020.