Ferill 572. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Lögum breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002 (hringrásarhagkerfi, umbúðatafla, reiknireglur, viðaukar).


________
1. gr.

    Í stað töflu í 6. mgr. 7. gr. a laganna kemur eftirfarandi tafla:
3919.1000 3923.2909 4416.0009 4819.4001 4822.9000
3920.1001 3923.3010 4503.1000 4819.4009 4823.9004
3920.1009 3923.3090 4819.1001 4819.5001 4823.9006
3920.2002 3923.4000 4819.1009 4819.5002 7010.1000
3923.1001 3923.5010 4819.2011 4819.5003 7010.2000
3923.1002 3923.5090 4819.2012 4819.5009 7010.9090
3923.1009 3923.9001 4819.2019 4822.1000 7310.2100
3923.2101 3923.9002 4819.2091 4822.6110 7310.2900
3923.2102 3923.9009 4819.2099 4822.6190 7607.1100
3923.2104 4415.1000 4819.3001 4822.6910 7612.1000
3923.2109 4415.2000 4819.3009 4822.6910 7612.9090
3923.2901 4416.0001

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:
     a.      8. tölul. 1. mgr. orðast svo: Plöntuverndarvörur og sæfivörur: sbr. viðauka XIV.
     b.      11. tölul. 1. mgr. orðast svo: Veiðarfæri sem innihalda plast: sbr. viðauka XVII.
     c.      Í stað orðanna ,,úr plasti“ í 1. og 2. málsl. 3. mgr. kemur: sem innihalda plast.

3. gr.

    Viðauki I við lögin orðast svo:

Heyrúlluplast.

    Á heyrúlluplast sem flokkast undir neðangreint tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
3920.1003 82 kr./kg


4. gr.

    Viðauki IV við lögin orðast svo:

Olíuvörur.

    Á olíuvörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2710.1249 70 kr./kg
2710.1920 70 kr./kg
2710.1940 1,3 kr./kg
2710.1951 70 kr./kg
2710.1952 70 kr./kg
2710.1959 70 kr./kg
2710.2049 70 kr./kg
2710.2081 70 kr./kg
2710.2082 70 kr./kg
2710.2089 70 kr./kg
3811.2100 70 kr./kg
3811.2900 70 kr./kg
3819.0000 70 kr./kg

5. gr.

    Viðauki V við lögin orðast svo:

Lífræn leysiefni.

    Á lífræn leysiefni sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2707.1000 26 kr./kg
2707.2000 26 kr./kg
2707.3000 26 kr./kg
2707.4000 26 kr./kg
2707.5000 26 kr./kg
2707.9100 26 kr./kg
2707.9900 26 kr./kg
2710.1241 26 kr./kg
2710.2041 26 kr./kg
2901.1000 26 kr./kg
2901.2100 26 kr./kg
2901.2200 26 kr./kg
2901.2909 26 kr./kg
2902.1100 26 kr./kg
2902.1900 26 kr./kg
2902.2000 26 kr./kg
2902.3000 26 kr./kg
2902.4400 26 kr./kg
2902.5000 26 kr./kg
2902.9000 26 kr./kg
2905.1100 26 kr./kg
2905.1200 26 kr./kg
2905.1300 26 kr./kg
2905.1400 26 kr./kg
2905.3100 26 kr./kg
2905.3200 26 kr./kg
2905.3900 26 kr./kg
2906.2100 26 kr./kg
2909.1100 26 kr./kg
2909.4100 26 kr./kg
2909.4300 26 kr./kg
2909.4400 26 kr./kg
2909.4900 26 kr./kg
2912.1100 26 kr./kg
2912.1200 26 kr./kg
2912.1900 26 kr./kg
2912.2100 26 kr./kg
2912.2900 26 kr./kg
2912.4910 26 kr./kg
2912.5000 26 kr./kg
2912.6000 26 kr./kg
2914.1100 26 kr./kg
2914.1200 26 kr./kg
2914.1300 26 kr./kg
2915.1300 26 kr./kg
2915.3100 26 kr./kg
2915.3200 26 kr./kg
2915.3300 26 kr./kg
2915.3600 26 kr./kg
2915.3900 26 kr./kg
2926.4000 150 kr./kg
2926.9000 150 kr./kg
2930.1000 150 kr./kg
2930.6000 150 kr./kg
2930.7000 150 kr./kg
2930.9000 150 kr./kg
2933.3100 150 kr./kg
3814.0010 26 kr./kg
3814.0090 26 kr./kg
3815.9000 150 kr./kg

6. gr.

    Viðauki VI við lögin orðast svo:

Halógeneruð efnasambönd.

    Á halógeneruð efnasambönd sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2903.1100 260 kr./kg
2903.1200 260 kr./kg
2903.1300 260 kr./kg
2903.1400 260 kr./kg
2903.1500 260 kr./kg
2903.1901 260 kr./kg
2903.1909 260 kr./kg
2903.2100 260 kr./kg
2903.2200 260 kr./kg
2903.2300 260 kr./kg
2903.2900 260 kr./kg
2903.4100 260 kr./kg
2903.4200 260 kr./kg
2903.4300 260 kr./kg
2903.4411 260 kr./kg
2903.4412 260 kr./kg
2903.4413 260 kr./kg
2903.4511 260 kr./kg
2903.4611 260 kr./kg
2903.4612 260 kr./kg
2903.4613 260 kr./kg
2903.4614 260 kr./kg
2903.4711 260 kr./kg
2903.4712 260 kr./kg
2903.4811 260 kr./kg
2903.4812 260 kr./kg
2903.4911 260 kr./kg
2903.4912 260 kr./kg
2903.4913 260 kr./kg
2903.4914 260 kr./kg
2903.4915 260 kr./kg
2903.4916 260 kr./kg
2903.4917 260 kr./kg
2903.4918 260 kr./kg
2903.5100 260 kr./kg
2903.5900 260 kr./kg
2903.6100 260 kr./kg
2903.6900 260 kr./kg
2903.7793 260 kr./kg
2903.7910 260 kr./kg
2903.8100 260 kr./kg
2903.8200 260 kr./kg
2903.8300 260 kr./kg
2903.8910 260 kr./kg
2903.8990 260 kr./kg
2903.9100 260 kr./kg
2903.9200 260 kr./kg
2903.9300 260 kr./kg
2903.9400 260 kr./kg
2903.9900 260 kr./kg
3814.0021 260 kr./kg


7. gr.

    Viðauki VII við lögin orðast svo:

Ísócýanöt og pólyúretön.

    Á ísócýanöt og pólyúretön sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2929.1000 8 kr./kg
2929.9000 8 kr./kg
3909.5001 8 kr./kg
3909.5009 8 kr./kg

8. gr.

    Viðauki VIII við lögin orðast svo:

Málning.

    Á málningarvörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
3205.0000 50 kr./kg
3208.1001 50 kr./kg
3208.1002 50 kr./kg
3208.1003 50 kr./kg
3208.1004 50 kr./kg
3208.1009 50 kr./kg
3208.2001 50 kr./kg
3208.2002 50 kr./kg
3208.2009 50 kr./kg
3208.9001 50 kr./kg
3208.9002 50 kr./kg
3208.9003 50 kr./kg
3208.9009 50 kr./kg
3210.0011 50 kr./kg
3210.0012 50 kr./kg
3210.0019 50 kr./kg
3210.0021 50 kr./kg
3210.0029 50 kr./kg
3211.0000 50 kr./kg
3212.9001 50 kr./kg
3212.9009 50 kr./kg
3213.1000 50 kr./kg
3213.9000 50 kr./kg
3214.1001 50 kr./kg
3214.1002 50 kr./kg
3214.1003 50 kr./kg

9. gr.

Viðauki IX við lögin orðast svo:

Prentlitir.

    Á prentliti sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
3212.1000 40 kr./kg
3215.1100 40 kr./kg
3215.1900 40 kr./kg
3215.9000 40 kr./kg

10. gr.

    Viðauki X við lögin orðast svo:

Færanlegar rafhlöður og rafgeymar.

    Á færanlegar rafhlöður og rafgeyma, <5 kg, sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
8506.1010 8 kr./stk.
8506.1090 130 kr./kg
8506.3000 800 kr./kg
8506.4000 800 kr./kg
8506.5000 245 kr./kg
8506.6000 800 kr./kg
8506.8000 130 kr./kg
8506.9000 130 kr./kg
8507.2021 8 kr./kg
8507.2022 11 kr./kg
8507.3050 289 kr./kg
8507.5050 130 kr./kg
8507.6050 130 kr./kg
8507.8050 130 kr./kg
8549.1100 289 kr./kg
8549.1200 289 kr./kg
8549.1300 289 kr./kg
8549.1400 289 kr./kg
8549.1900 289 kr./kg

11. gr.

    Viðauki XI við lögin orðast svo:

Rafhlöður og rafgeymar fyrir vélknúin ökutæki.

    Á rafhlöður og rafgeyma sem notaðir eru til að ræsa vél, til lýsingar eða sem kveikjubúnaður fyrir vélknúin ökutæki sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
8427.2000 265 kr./tæki
8429.1100 707 kr./tæki
8429.1900 707 kr./tæki
8429.2001 707 kr./tæki
8429.2009 707 kr./tæki
8429.3000 707 kr./tæki
8429.4000 354 kr./tæki
8429.5100 707 kr./tæki
8429.5201 707 kr./tæki
8429.5209 707 kr./tæki
8429.5901 133 kr./tæki
8429.5909 707 kr./tæki
8430.1000 707 kr./tæki
8430.2000 707 kr./tæki
8430.3100 707 kr./tæki
8430.3900 707 kr./tæki
8430.4100 354 kr./tæki
8430.4900 354 kr./tæki
8430.5000 707 kr./tæki
8430.6990 8 kr./kg
8479.1000 8 kr./kg
8507.1001 8 kr./kg
8507.1009 11 kr./kg
8701.1001 44 kr./tæki
8701.1009 44 kr./tæki
8701.2111 354 kr./tæki
8701.2119 354 kr./tæki
8701.2121 707 kr./tæki
8701.2129 707 kr./tæki
8701.2211 354 kr./tæki
8701.2219 354 kr./tæki
8701.2221 707 kr./tæki
8701.2229 707 kr./tæki
8701.2311 354 kr./tæki
8701.2319 354 kr./tæki
8701.2321 707 kr./tæki
8701.2329 707 kr./tæki
8701.2411 354 kr./tæki
8701.2419 354 kr./tæki
8701.2421 707 kr./tæki
8701.2429 707 kr./tæki
8701.2911 354 kr./tæki
8701.2919 354 kr./tæki
8701.2921 707 kr./tæki
8701.2929 707 kr./tæki
8701.3000 265 kr./tæki
8701.9110 707 kr./tæki
8701.9120 354 kr./tæki
8701.9191 707 kr./tæki
8701.9192 707 kr./tæki
8701.9210 707 kr./tæki
8701.9220 354 kr./tæki
8701.9291 707 kr./tæki
8701.9292 707 kr./tæki
8701.9310 707 kr./tæki
8701.9320 354 kr./tæki
8701.9391 707 kr./tæki
8701.9392 707 kr./tæki
8701.9410 707 kr./tæki
8701.9420 354 kr./tæki
8701.9491 707 kr./tæki
8701.9492 707 kr./tæki
8701.9510 707 kr./tæki
8701.9520 354 kr./tæki
8701.9591 707 kr./tæki
8701.9592 707 kr./tæki
8702.1011 354 kr./tæki
8702.1019 354 kr./tæki
8702.1021 354 kr./tæki
8702.1029 354 kr./tæki
8702.1031 707 kr./tæki
8702.1039 707 kr./tæki
8702.1041 707 kr./tæki
8702.1049 707 kr./tæki
8702.2011 354 kr./tæki
8702.2019 354 kr./tæki
8702.2021 354 kr./tæki
8702.2029 354 kr./tæki
8702.2031 707 kr./tæki
8702.2039 707 kr./tæki
8702.2041 707 kr./tæki
8702.2049 707 kr./tæki
8702.3011 177 kr./tæki
8702.3019 177 kr./tæki
8702.3021 177 kr./tæki
8702.3029 177 kr./tæki
8702.3031 177 kr./tæki
8702.3039 177 kr./tæki
8702.3041 177 kr./tæki
8702.3049 177 kr./tæki
8702.4000 177 kr./tæki
8702.9021 177 kr./tæki
8702.9029 177 kr./tæki
8702.9031 177 kr./tæki
8702.9039 177 kr./tæki
8702.9081 177 kr./tæki
8702.9089 177 kr./tæki
8702.9091 177 kr./tæki
8702.9099 177 kr./tæki
8703.1021 44 kr./tæki
8703.1029 44 kr./tæki
8703.1031 133 kr./tæki
8703.1039 133 kr./tæki
8703.1041 177 kr./tæki
8703.1049 177 kr./tæki
8703.1073 44 kr./tæki
8703.1074 44 kr./tæki
8703.1083 44 kr./tæki
8703.1084 44 kr./tæki
8703.1099 44 kr./tæki
8703.2101 44 kr./tæki
8703.2112 44 kr./tæki
8703.2115 133 kr./tæki
8703.2120 133 kr./tæki
8703.2150 133 kr./tæki
8703.2201 44 kr./tæki
8703.2212 44 kr./tæki
8703.2215 133 kr./tæki
8703.2220 133 kr./tæki
8703.2250 133 kr./tæki
8703.2301 44 kr./tæki
8703.2305 133 kr./tæki
8703.2320 133 kr./tæki
8703.2350 133 kr./tæki
8703.2401 44 kr./tæki
8703.2405 133 kr./tæki
8703.2420 133 kr./tæki
8703.2450 133 kr./tæki
8703.3101 44 kr./tæki
8703.3105 177 kr./tæki
8703.3120 177 kr./tæki
8703.3150 177 kr./tæki
8703.3201 44 kr./tæki
8703.3205 177 kr./tæki
8703.3220 177 kr./tæki
8703.3250 177 kr./tæki
8703.3301 44 kr./tæki
8703.3305 177 kr./tæki
8703.3320 177 kr./tæki
8703.3350 177 kr./tæki
8703.4020 133 kr./tæki
8703.4050 133 kr./tæki
8703.5020 177 kr./tæki
8703.5050 177 kr./tæki
8703.6020 133 kr./tæki
8703.6050 133 kr./tæki
8703.7020 177 kr./tæki
8703.7050 177 kr./tæki
8703.8010 177 kr./tæki
8703.8020 177 kr./tæki
8703.9010 177 kr./tæki
8703.9020 177 kr./tæki
8704.1011 354 kr./tæki
8704.1019 354 kr./tæki
8704.1021 354 kr./tæki
8704.1029 354 kr./tæki
8704.1050 707 kr./tæki
8704.2111 354 kr./tæki
8704.2119 354 kr./tæki
8704.2120 177 kr./tæki
8704.2150 354 kr./tæki
8704.2155 354 kr./tæki
8704.2160 354 kr./tæki
8704.2191 354 kr./tæki
8704.2195 354 kr./tæki
8704.2199 354 kr./tæki
8704.2210 707 kr./tæki
8704.2211 707 kr./tæki
8704.2219 707 kr./tæki
8704.2221 707 kr./tæki
8704.2225 707 kr./tæki
8704.2229 707 kr./tæki
8704.2291 707 kr./tæki
8704.2295 707 kr./tæki
8704.2299 707 kr./tæki
8704.2310 707 kr./tæki
8704.2311 707 kr./tæki
8704.2319 707 kr./tæki
8704.2321 707 kr./tæki
8704.2325 707 kr./tæki
8704.2329 707 kr./tæki
8704.2391 707 kr./tæki
8704.2395 707 kr./tæki
8704.2399 707 kr./tæki
8704.3111 177 kr./tæki
8704.3119 177 kr./tæki
8704.3120 177 kr./tæki
8704.3130 177 kr./tæki
8704.3150 177 kr./tæki
8704.3160 177 kr./tæki
8704.3191 177 kr./tæki
8704.3195 177 kr./tæki
8704.3199 177 kr./tæki
8704.3210 177 kr./tæki
8704.3211 177 kr./tæki
8704.3219 177 kr./tæki
8704.3221 177 kr./tæki
8704.3225 177 kr./tæki
8704.3229 177 kr./tæki
8704.3291 177 kr./tæki
8704.3295 177 kr./tæki
8704.3299 177 kr./tæki
8704.4111 354 kr./tæki
8704.4119 354 kr./tæki
8704.4120 177 kr./tæki
8704.4150 354 kr./tæki
8704.4155 354 kr./tæki
8704.4160 354 kr./tæki
8704.4191 354 kr./tæki
8704.4195 354 kr./tæki
8704.4199 354 kr./tæki
8704.4210 707 kr./tæki
8704.4211 707 kr./tæki
8704.4219 707 kr./tæki
8704.4221 707 kr./tæki
8704.4225 707 kr./tæki
8704.4229 707 kr./tæki
8704.4291 707 kr./tæki
8704.4295 707 kr./tæki
8704.4299 707 kr./tæki
8704.4310 707 kr./tæki
8704.4311 707 kr./tæki
8704.4319 707 kr./tæki
8704.4321 707 kr./tæki
8704.4325 707 kr./tæki
8704.4329 707 kr./tæki
8704.4391 707 kr./tæki
8704.4395 707 kr./tæki
8704.4399 707 kr./tæki
8704.5111 177 kr./tæki
8704.5119 177 kr./tæki
8704.5120 177 kr./tæki
8704.5130 177 kr./tæki
8704.5150 177 kr./tæki
8704.5160 177 kr./tæki
8704.5191 177 kr./tæki
8704.5195 177 kr./tæki
8704.5199 177 kr./tæki
8704.5210 177 kr./tæki
8704.5211 177 kr./tæki
8704.5219 177 kr./tæki
8704.5221 177 kr./tæki
8704.5225 177 kr./tæki
8704.5229 177 kr./tæki
8704.5291 177 kr./tæki
8704.5295 177 kr./tæki
8704.5299 177 kr./tæki
8704.6012 177 kr./tæki
8704.6019 177 kr./tæki
8704.6022 177 kr./tæki
8704.6029 177 kr./tæki
8704.9020 354 kr./tæki
8704.9031 354 kr./tæki
8704.9039 354 kr./tæki
8704.9040 354 kr./tæki
8704.9060 354 kr./tæki
8704.9061 354 kr./tæki
8704.9069 354 kr./tæki
8704.9071 707 kr./tæki
8704.9079 707 kr./tæki
8704.9081 707 kr./tæki
8704.9089 707 kr./tæki
8704.9091 707 kr./tæki
8704.9099 707 kr./tæki
8705.1001 354 kr./tæki
8705.1009 707 kr./tæki
8705.2001 354 kr./tæki
8705.2009 707 kr./tæki
8705.3001 354 kr./tæki
8705.3009 707 kr./tæki
8705.4001 354 kr./tæki
8705.4009 707 kr./tæki
8705.9011 354 kr./tæki
8705.9012 354 kr./tæki
8705.9019 354 kr./tæki
8705.9021 707 kr./tæki
8705.9022 707 kr./tæki
8705.9029 707 kr./tæki
8706.0001 707 kr./tæki
8706.0009 177 kr./tæki
8709.1100 177 kr./tæki
8709.1900 265 kr./tæki
8710.0000 707 kr./tæki
8711.1001 44 kr./tæki
8711.1009 44 kr./tæki
8711.2001 44 kr./tæki
8711.2002 44 kr./tæki
8711.3001 44 kr./tæki
8711.3002 44 kr./tæki
8711.4001 44 kr./tæki
8711.4002 44 kr./tæki
8711.5001 44 kr./tæki
8711.5002 44 kr./tæki

12. gr.

    Viðauki XI A við lögin orðast svo:

Iðnaðarrafhlöður og iðnaðarrafgeymar.

    Á iðnaðarrafhlöður og iðnaðarrafgeyma sem eru eingöngu ætlaðir til notkunar í iðnaði eða til faglegrar notkunar eða sem notaðir eru í allar tegundir rafknúinna ökutækja og sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
8426.1100 8 kr./kg
8426.1201 8 kr./kg
8426.1209 8 kr./kg
8426.1900 8 kr./kg
8426.2000 8 kr./kg
8426.3000 8 kr./kg
8426.4101 8 kr./kg
8426.4102 8 kr./kg
8426.4109 8 kr./kg
8426.4900 8 kr./kg
8427.1000 20 kr./kg
8427.2000 20 kr./kg
8429.1100 20 kr./kg
8429.1900 20 kr./kg
8429.2001 20 kr./kg
8429.2009 20 kr./kg
8429.3000 20 kr./kg
8429.4000 20 kr./kg
8429.5100 20 kr./kg
8429.5201 20 kr./kg
8429.5209 20 kr./kg
8429.5901 20 kr./kg
8429.5909 20 kr./kg
8430.1000 8 kr./kg
8430.2000 20 kr./kg
8430.3100 8 kr./kg
8430.3900 8 kr./kg
8430.4100 8 kr./kg
8430.4900 8 kr./kg
8430.5000 8 kr./kg
8504.3110 8 kr./kg
8504.3210 8 kr./kg
8504.3310 8 kr./kg
8507.2011 20 kr./kg
8507.2012 20 kr./kg
8507.2031 8 kr./kg
8507.2032 11 kr./kg
8507.3010 20 kr./kg
8507.3090 289 kr./kg
8507.5010 20 kr./kg
8507.5090 130 kr./kg
8507.6010 20 kr./kg
8507.6090 130 kr./kg
8507.8010 20 kr./kg
8507.8090 130 kr./kg
8507.9001 11 kr./kg
8507.9009 130 kr./kg
8701.2211 20 kr./kg
8701.2219 20 kr./kg
8701.2221 20 kr./kg
8701.2229 20 kr./kg
8701.2311 20 kr./kg
8701.2319 20 kr./kg
8701.2321 20 kr./kg
8701.2329 20 kr./kg
8701.2411 20 kr./kg
8701.2419 20 kr./kg
8701.2421 20 kr./kg
8701.2429 20 kr./kg
8702.2011 20 kr./kg
8702.2019 20 kr./kg
8702.2021 20 kr./kg
8702.2029 20 kr./kg
8702.2031 20 kr./kg
8702.2039 20 kr./kg
8702.2041 20 kr./kg
8702.2049 20 kr./kg
8702.3011 20 kr./kg
8702.3019 20 kr./kg
8702.3021 20 kr./kg
8702.3029 20 kr./kg
8702.3031 20 kr./kg
8702.3039 20 kr./kg
8702.3041 20 kr./kg
8702.3049 20 kr./kg
8702.4000 20 kr./kg
8703.1010 20 kr./kg
8703.1071 20 kr./kg
8703.1072 20 kr./kg
8703.1081 500 kr./tæki
8703.1082 500 kr./tæki
8703.4020 20 kr./kg
8703.4050 20 kr./kg
8703.5020 20 kr./kg
8703.5050 20 kr./kg
8703.6020 20 kr./kg
8703.6050 20 kr./kg
8703.7020 20 kr./kg
8703.7050 20 kr./kg
8703.8010 20 kr./kg
8703.8020 20 kr./kg
8703.9010 20 kr./kg
8703.9020 20 kr./kg
8704.1011 20 kr./kg
8704.1021 20 kr./kg
8704.4111 20 kr./kg
8704.4119 20 kr./kg
8704.4120 20 kr./kg
8704.4150 20 kr./kg
8704.4155 20 kr./kg
8704.4160 20 kr./kg
8704.4191 20 kr./kg
8704.4195 20 kr./kg
8704.4199 20 kr./kg
8704.4210 20 kr./kg
8704.4211 20 kr./kg
8704.4219 20 kr./kg
8704.4221 20 kr./kg
8704.4225 20 kr./kg
8704.4229 20 kr./kg
8704.4291 20 kr./kg
8704.4295 20 kr./kg
8704.4299 20 kr./kg
8704.4310 20 kr./kg
8704.4311 20 kr./kg
8704.4319 20 kr./kg
8704.4321 20 kr./kg
8704.4325 20 kr./kg
8704.4329 20 kr./kg
8704.4391 20 kr./kg
8704.4395 20 kr./kg
8704.4399 20 kr./kg
8704.5111 20 kr./kg
8704.5119 20 kr./kg
8704.5120 20 kr./kg
8704.5130 20 kr./kg
8704.5150 20 kr./kg
8704.5160 20 kr./kg
8704.5191 20 kr./kg
8704.5195 20 kr./kg
8704.5199 20 kr./kg
8704.5210 20 kr./kg
8704.5211 20 kr./kg
8704.5219 20 kr./kg
8704.5221 20 kr./kg
8704.5225 20 kr./kg
8704.5229 20 kr./kg
8704.5291 20 kr./kg
8704.5295 20 kr./kg
8704.5299 20 kr./kg
8704.6011 20 kr./kg
8704.6012 20 kr./kg
8704.6019 20 kr./kg
8704.6021 20 kr./kg
8704.6022 20 kr./kg
8704.6029 20 kr./kg
8704.9020 20 kr./kg
8704.9071 20 kr./kg
8704.9079 20 kr./kg
8704.9081 20 kr./kg
8704.9089 20 kr./kg
8704.9091 20 kr./kg
8704.9099 20 kr./kg
8705.1001 20 kr./kg
8705.1009 20 kr./kg
8705.2001 20 kr./kg
8705.2009 20 kr./kg
8705.3001 20 kr./kg
8705.3009 20 kr./kg
8705.4001 20 kr./kg
8705.4009 20 kr./kg
8705.9011 20 kr./kg
8705.9012 20 kr./kg
8705.9019 20 kr./kg
8705.9021 20 kr./kg
8705.9022 20 kr./kg
8705.9029 20 kr./kg
8709.1100 20 kr./kg
8711.6011 500 kr./tæki
8711.6012 500 kr./tæki
8711.6014 500 kr./tæki
8711.6015 500 kr./tæki
8711.6090 20 kr./kg
8711.9031 500 kr./tæki
8711.9039 500 kr./tæki
8713.9010 500 kr./tæki
8713.9090 500 kr./tæki
8802.1100 8 kr./kg
8802.1110 8 kr./kg
8802.1190 8 kr./kg
8802.1200 8 kr./kg
8802.2000 8 kr./kg
8802.3000 8 kr./kg
8802.4000 8 kr./kg
8806.1000 8 kr./kg
8806.2100 8 kr./kg
8806.2200 8 kr./kg
8806.2300 500 kr./tæki
8806.2400 500 kr./tæki
8806.2900 8 kr./kg
8806.9100 8 kr./kg
8806.9200 8 kr./kg
8806.9300 500 kr./tæki
8806.9400 500 kr./tæki
8806.9900 8 kr./kg
8901.1001 8 kr./kg
8901.1009 8 kr./kg
8901.2000 8 kr./kg
8901.3000 8 kr./kg
8901.9001 8 kr./kg
8901.9009 8 kr./kg
8902.0011 8 kr./kg
8902.0019 8 kr./kg
8902.0021 8 kr./kg
8902.0029 8 kr./kg
8902.0031 8 kr./kg
8902.0039 8 kr./kg
8902.0041 8 kr./kg
8902.0049 8 kr./kg
8902.0091 8 kr./kg
8902.0099 8 kr./kg
8903.2100 8 kr./kg
8903.2200 8 kr./kg
8903.2300 8 kr./kg
8903.3100 8 kr./kg
8903.3200 8 kr./kg
8903.3300 8 kr./kg
8903.9309 8 kr./kg
8903.9909 8 kr./kg
8904.0000 8 kr./kg
8905.1000 8 kr./kg
8905.2000 8 kr./kg
8905.9009 8 kr./kg
8906.1000 8 kr./kg
8906.9010 8 kr./kg
8906.9090 8 kr./kg
8908.0000 8 kr./kg

13. gr.

    Viðauki XII við lögin orðast svo:

Vörur í ljósmyndaiðnaði.

    Á vörur í ljósmyndaiðnaði sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
3707.9020 480 kr./kg
3707.9031 800 kr./kg
3707.9032 1.600 kr./kg
3707.9033 1.920 kr./kg
3707.9034 2.560 kr./kg
3707.9035 3.840 kr./kg
3707.9099 3.840 kr./kg

14. gr.

    Viðauki XIII við lögin orðast svo:

Kvikasilfursvörur.

    Á kvikasilfursvörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2805.4000 900 kr./kg
3006.4002 900 kr./kg

15. gr.

    Viðauki XIV við lögin orðast svo:

Plöntuverndarvörur og sæfivörur.

    Á plöntuverndarvörur og sæfivörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2903.7990 25 kr./kg
3808.5200 25 kr./kg
3808.5900 25 kr./kg
3808.6100 25 kr./kg
3808.6200 25 kr./kg
3808.6900 25 kr./kg
3808.9101 25 kr./kg
3808.9102 25 kr./kg
3808.9201 25 kr./kg
3808.9202 25 kr./kg
3808.9209 25 kr./kg
3808.9301 25 kr./kg
3808.9309 25 kr./kg
3808.9400 25 kr./kg
3808.9901 25 kr./kg
3808.9902 25 kr./kg
3808.9909 25 kr./kg

16. gr.

    Viðauki XV við lögin orðast svo:

Kælimiðlar.

    Á kælimiðla sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
2903.4512 2,5 kr./kg
2903.6200 2,5 kr./kg
2903.7100 2,5 kr./kg
2903.7200 2,5 kr./kg
2903.7300 2,5 kr./kg
2903.7400 2,5 kr./kg
2903.7500 2,5 kr./kg
2903.7710 2,5 kr./kg
2903.7720 2,5 kr./kg
2903.7730 2,5 kr./kg
2903.7740 2,5 kr./kg
2903.7750 2,5 kr./kg
2903.7760 2,5 kr./kg
2903.7770 2,5 kr./kg
2903.7780 2,5 kr./kg
2903.7791 2,5 kr./kg
2903.7792 2,5 kr./kg
2903.7799 2,5 kr./kg
2903.7800 2,5 kr./kg
2903.7920 2,5 kr./kg
3824.9906 2,5 kr./kg
3827.1100 2,5 kr./kg
3827.1200 2,5 kr./kg
3827.1300 2,5 kr./kg
3827.1400 2,5 kr./kg
3827.2000 2,5 kr./kg
3827.3100 2,5 kr./kg
3827.3200 2,5 kr./kg
3827.3900 2,5 kr./kg
3827.4000 2,5 kr./kg
3827.5110 2,5 kr./kg
3827.5190 2,5 kr./kg
3827.5900 2,5 kr./kg
3827.6110 2,5 kr./kg
3827.6120 2,5 kr./kg
3827.6130 2,5 kr./kg
3827.6140 2,5 kr./kg
3827.6190 2,5 kr./kg
3827.6210 2,5 kr./kg
3827.6220 2,5 kr./kg
3827.6290 2,5 kr./kg
3827.6310 2,5 kr./kg
3827.6320 2,5 kr./kg
3827.6330 2,5 kr./kg
3827.6390 2,5 kr./kg
3827.6410 2,5 kr./kg
3827.6420 2,5 kr./kg
3827.6430 2,5 kr./kg
3827.6490 2,5 kr./kg
3827.6510 2,5 kr./kg
3827.6520 2,5 kr./kg
3827.6590 2,5 kr./kg
3827.6800 2,5 kr./kg
3827.6900 2,5 kr./kg
3827.9000 2,5 kr./kg


17. gr.

    Viðauki XVI við lögin orðast svo:

Hjólbarðar.

    Á hjólbarða sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
4011.1000 40 kr./kg
4011.2000 40 kr./kg
4011.3000 40 kr./kg
4011.4000 40 kr./kg
4011.5000 40 kr./kg
4011.7000 40 kr./kg
4011.8000 40 kr./kg
4011.9000 40 kr./kg
4012.1100 40 kr./kg
4012.1200 40 kr./kg
4012.1300 40 kr./kg
4012.1900 40 kr./kg
4012.2000 40 kr./kg
4012.9000 8 kr./kg
8427.1000 4.000 kr./tæki
8427.2000 5.600 kr./tæki
8427.9001 5.600 kr./tæki
8429.2001 32.000 kr./tæki
8429.5100 24.000 kr./tæki
8429.5201 24.000 kr./tæki
8429.5901 1.000 kr./tæki
8429.5909 32.000 kr./tæki
8701.2111 18.000 kr./tæki
8701.2119 18.000 kr./tæki
8701.2121 18.000 kr./tæki
8701.2129 18.000 kr./tæki
8701.2211 18.000 kr./tæki
8701.2219 18.000 kr./tæki
8701.2221 18.000 kr./tæki
8701.2229 18.000 kr./tæki
8701.2311 18.000 kr./tæki
8701.2319 18.000 kr./tæki
8701.2321 18.000 kr./tæki
8701.2329 18.000 kr./tæki
8701.2411 18.000 kr./tæki
8701.2419 18.000 kr./tæki
8701.2421 18.000 kr./tæki
8701.2429 18.000 kr./tæki
8701.2911 18.000 kr./tæki
8701.2919 18.000 kr./tæki
8701.2921 18.000 kr./tæki
8701.2929 18.000 kr./tæki
8701.9110 18.000 kr./tæki
8701.9120 18.000 kr./tæki
8701.9191 8.000 kr./tæki
8701.9192 8.000 kr./tæki
8701.9210 18.000 kr./tæki
8701.9220 18.000 kr./tæki
8701.9291 8.000 kr./tæki
8701.9292 8.000 kr./tæki
8701.9310 18.000 kr./tæki
8701.9320 18.000 kr./tæki
8701.9391 8.000 kr./tæki
8701.9392 8.000 kr./tæki
8701.9410 18.000 kr./tæki
8701.9420 18.000 kr./tæki
8701.9491 8.000 kr./tæki
8701.9492 8.000 kr./tæki
8701.9510 18.000 kr./tæki
8701.9520 18.000 kr./tæki
8701.9591 8.000 kr./tæki
8701.9592 8.000 kr./tæki
8702.1011 9.200 kr./tæki
8702.1019 9.200 kr./tæki
8702.1021 9.200 kr./tæki
8702.1029 9.200 kr./tæki
8702.1031 21.000 kr./tæki
8702.1039 21.000 kr./tæki
8702.1041 21.000 kr./tæki
8702.1049 21.000 kr./tæki
8702.2011 9.200 kr./tæki
8702.2019 9.200 kr./tæki
8702.2021 9.200 kr./tæki
8702.2029 9.200 kr./tæki
8702.2031 21.000 kr./tæki
8702.2039 21.000 kr./tæki
8702.2041 21.000 kr./tæki
8702.2049 21.000 kr./tæki
8702.3011 9.200 kr./tæki
8702.3019 9.200 kr./tæki
8702.3021 9.200 kr./tæki
8702.3029 9.200 kr./tæki
8702.3031 21.000 kr./tæki
8702.3039 21.000 kr./tæki
8702.3041 21.000 kr./tæki
8702.3049 21.000 kr./tæki
8702.4000 21.000 kr./tæki
8702.9021 9.200 kr./tæki
8702.9029 9.200 kr./tæki
8702.9031 9.200 kr./tæki
8702.9039 9.200 kr./tæki
8702.9081 21.000 kr./tæki
8702.9089 21.000 kr./tæki
8702.9091 21.000 kr./tæki
8702.9099 21.000 kr./tæki
8703.1071 1.000 kr./tæki
8703.1072 1.000 kr./tæki
8703.1073 1.000 kr./tæki
8703.1074 1.000 kr./tæki
8703.2101 1.000 kr./tæki
8703.2112 1.000 kr./tæki
8703.2115 1.400 kr./tæki
8703.2120 1.400 kr./tæki
8703.2150 1.400 kr./tæki
8703.2201 1.000 kr./tæki
8703.2212 1.000 kr./tæki
8703.2215 1.800 kr./tæki
8703.2220 1.800 kr./tæki
8703.2250 1.800 kr./tæki
8703.2301 1.200 kr./tæki
8703.2305 1.800 kr./tæki
8703.2320 1.800 kr./tæki
8703.2350 1.800 kr./tæki
8703.2401 1.600 kr./tæki
8703.2405 3.000 kr./tæki
8703.2420 3.000 kr./tæki
8703.2450 3.000 kr./tæki
8703.3101 1.000 kr./tæki
8703.3105 1.800 kr./tæki
8703.3120 1.800 kr./tæki
8703.3150 1.800 kr./tæki
8703.3201 1.600 kr./tæki
8703.3205 1.800 kr./tæki
8703.3220 1.800 kr./tæki
8703.3250 2.000 kr./tæki
8703.3301 1.600 kr./tæki
8703.3305 3.000 kr./tæki
8703.3320 3.000 kr./tæki
8703.3350 3.000 kr./tæki
8703.4020 1.400 kr./tæki
8703.4050 1.400 kr./tæki
8703.5020 1.400 kr./tæki
8703.5050 1.400 kr./tæki
8703.6020 1.400 kr./tæki
8703.6050 1.400 kr./tæki
8703.7020 1.400 kr./tæki
8703.7050 1.400 kr./tæki
8703.8010 1.400 kr./tæki
8703.8020 1.400 kr./tæki
8703.9010 1.400 kr./tæki
8703.9020 1.400 kr./tæki
8703.9090 1.400 kr./tæki
8704.1050 36.000 kr./tæki
8704.2111 4.000 kr./tæki
8704.2119 4.000 kr./tæki
8704.2120 4.000 kr./tæki
8704.2150 4.000 kr./tæki
8704.2155 4.000 kr./tæki
8704.2160 4.000 kr./tæki
8704.2191 4.000 kr./tæki
8704.2195 4.000 kr./tæki
8704.2199 4.000 kr./tæki
8704.2210 24.000 kr./tæki
8704.2211 21.000 kr./tæki
8704.2219 21.000 kr./tæki
8704.2221 21.000 kr./tæki
8704.2225 21.000 kr./tæki
8704.2229 21.000 kr./tæki
8704.2291 21.000 kr./tæki
8704.2295 21.000 kr./tæki
8704.2299 21.000 kr./tæki
8704.2310 36.000 kr./tæki
8704.2311 36.000 kr./tæki
8704.2319 36.000 kr./tæki
8704.2321 36.000 kr./tæki
8704.2325 36.000 kr./tæki
8704.2329 36.000 kr./tæki
8704.2391 36.000 kr./tæki
8704.2395 36.000 kr./tæki
8704.2399 36.000 kr./tæki
8704.3111 4.000 kr./tæki
8704.3119 4.000 kr./tæki
8704.3120 4.000 kr./tæki
8704.3130 4.000 kr./tæki
8704.3150 4.000 kr./tæki
8704.3160 4.000 kr./tæki
8704.3191 4.000 kr./tæki
8704.3195 4.000 kr./tæki
8704.3199 4.000 kr./tæki
8704.3210 4.000 kr./tæki
8704.3211 4.000 kr./tæki
8704.3219 4.000 kr./tæki
8704.3221 21.000 kr./tæki
8704.3225 21.000 kr./tæki
8704.3229 21.000 kr./tæki
8704.3291 21.000 kr./tæki
8704.3295 21.000 kr./tæki
8704.3299 21.000 kr./tæki
8704.4111 4.000 kr./tæki
8704.4119 4.000 kr./tæki
8704.4120 4.000 kr./tæki
8704.4150 4.000 kr./tæki
8704.4155 4.000 kr./tæki
8704.4160 4.000 kr./tæki
8704.4191 4.000 kr./tæki
8704.4195 4.000 kr./tæki
8704.4199 4.000 kr./tæki
8704.4210 24.000 kr./tæki
8704.4211 21.000 kr./tæki
8704.4219 21.000 kr./tæki
8704.4221 21.000 kr./tæki
8704.4225 21.000 kr./tæki
8704.4229 21.000 kr./tæki
8704.4291 21.000 kr./tæki
8704.4295 21.000 kr./tæki
8704.4299 21.000 kr./tæki
8704.4310 36.000 kr./tæki
8704.4311 36.000 kr./tæki
8704.4319 36.000 kr./tæki
8704.4321 36.000 kr./tæki
8704.4325 36.000 kr./tæki
8704.4329 36.000 kr./tæki
8704.4391 36.000 kr./tæki
8704.4395 36.000 kr./tæki
8704.4399 36.000 kr./tæki
8704.5111 4.000 kr./tæki
8704.5119 4.000 kr./tæki
8704.5120 4.000 kr./tæki
8704.5130 4.000 kr./tæki
8704.5150 4.000 kr./tæki
8704.5160 4.000 kr./tæki
8704.5191 4.000 kr./tæki
8704.5195 4.000 kr./tæki
8704.5199 4.000 kr./tæki
8704.5210 4.000 kr./tæki
8704.5211 4.000 kr./tæki
8704.5219 4.000 kr./tæki
8704.5221 21.000 kr./tæki
8704.5225 21.000 kr./tæki
8704.5229 21.000 kr./tæki
8704.5291 21.000 kr./tæki
8704.5295 21.000 kr./tæki
8704.5299 21.000 kr./tæki
8704.6012 5.600 kr./tæki
8704.6019 5.600 kr./tæki
8704.6022 5.600 kr./tæki
8704.6029 5.600 kr./tæki
8705.1001 5.600 kr./tæki
8705.1009 40.000 kr./tæki
8705.2001 5.600 kr./tæki
8705.2009 40.000 kr./tæki
8705.3001 4.000 kr./tæki
8705.3009 28.000 kr./tæki
8705.4001 5.600 kr./tæki
8705.4009 21.000 kr./tæki
8705.9011 5.600 kr./tæki
8705.9012 4.000 kr./tæki
8705.9019 4.000 kr./tæki
8705.9021 28.000 kr./tæki
8705.9022 21.000 kr./tæki
8705.9029 21.000 kr./tæki
8708.7001 20 kr./kg
8711.1001 320 kr./tæki
8711.1009 320 kr./tæki
8711.2001 480 kr./tæki
8711.2002 480 kr./tæki
8711.3001 480 kr./tæki
8711.3002 480 kr./tæki
8711.4001 480 kr./tæki
8711.4002 480 kr./tæki
8711.5001 640 kr./tæki
8711.5002 640 kr./tæki
8711.6011 320 kr./tæki
8711.6012 320 kr./tæki
8711.6014 320 kr./tæki
8711.6015 320 kr./tæki
8711.6090 320 kr./tæki
8711.9010 1.600 kr./tæki
8711.9031 320 kr./tæki
8711.9039 320 kr./tæki
8712.0000 80 kr./tæki
8716.1001 400 kr./tæki
8716.1009 400 kr./tæki
8716.2011 1.600 kr./tæki
8716.2019 1.600 kr./tæki
8716.2091 1.600 kr./tæki
8716.2099 1.600 kr./tæki
8716.3101 2.400 kr./tæki
8716.3109 24.000 kr./tæki
8716.3911 1.600 kr./tæki
8716.3919 1.600 kr./tæki
8716.3921 2.400 kr./tæki
8716.3929 2.400 kr./tæki
8716.3991 24.000 kr./tæki
8716.3999 24.000 kr./tæki
8716.4000 18.000 kr./tæki

18. gr.

    Viðauki XVII við lögin orðast svo:

Veiðarfæri sem innihalda plast.

    Á veiðarfæri sem innihalda plast sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
3926.9021 58 kr./kg
3926.9022 58 kr./kg
3926.9023 58 kr./kg
5509.1101 34 kr./kg
5509.1201 34 kr./kg
5509.2101 58 kr./kg
5509.2201 58 kr./kg
5509.4101 58 kr./kg
5509.4201 58 kr./kg
5510.1101 58 kr./kg
5510.1201 58 kr./kg
5510.9001 58 kr./kg
5607.4910 58 kr./kg
5607.4921 58 kr./kg
5607.4930 58 kr./kg
5607.5010 58 kr./kg
5607.5021 58 kr./kg
5607.5030 58 kr./kg
5607.9010 58 kr./kg
5607.9021 58 kr./kg
5608.1101 34 kr./kg
5608.1102 36 kr./kg
5608.1103 27 kr./kg
5608.1104 72 kr./kg
5608.1105 34 kr./kg
5608.1109 58 kr./kg
5608.1901 34 kr./kg
5608.1903 58 kr./kg
5608.9001 34 kr./kg
5609.0002 58 kr./kg
5609.0003 58 kr./kg


19. gr.

    Viðauki XVIII við lögin orðast svo:

Álagningarstofn úrvinnslugjalds skv. 2. málsl. 4. mgr. 7. gr. a.

Toll-
skrár-
númer
Megin-
sölu-
um-
búðir
Söluumbúðir [%] Flutningsumbúðir [%]
Málmur Málmur Viður
Ál Stál Gler Plast Pappi Viður Ál Stál Gler Plast Pappi Viður Vöru-
bretti
01062000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01062000 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063100 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063200 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063300 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063300 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01063900 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01064100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01064100 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01064900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01064900 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02011000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02011000 Plast 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02012001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02012001 Plast 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02012002 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02012002 Plast 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02012003 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02012003 Plast 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02012004 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02012004 Plast 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02012005 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02012005 Plast 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02012009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02012009 Plast 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013001 Plast 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013002 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013002 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013003 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013003 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013004 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013004 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013005 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013005 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013006 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013006 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02013009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02013009 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02021000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02021000 Plast 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02022001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02022001 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02022002 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02022002 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02022003 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02022003 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02022004 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02022004 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02022005 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02022005 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02022009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02022009 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02023001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023001 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,53
02023002 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023002 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,53
02023002 Plast 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,53
02023003 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023003 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,53
02023003 Plast 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,53
02023004 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023004 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,53
02023004 Plast 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,53
02023005 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023005 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,53
02023005 Plast 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,53
02023006 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023006 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,53
02023006 Plast 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,53
02023009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02023009 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,53
02023009 Plast 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,53
02031100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02031201 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031201 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02031209 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031209 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02031911 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031911 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,53
02031911 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02031912 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031912 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02031913 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031913 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02031919 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031919 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02031921 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031921 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,53
02031922 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031922 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,53
02031922 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02031923 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031923 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00
02031923 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02031924 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031924 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,53
02031924 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02031925 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031925 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00
02031925 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02031926 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031926 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00
02031926 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02031927 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031927 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00
02031929 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02031929 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,68 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,53
02031929 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02032100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032201 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032201 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00
02032209 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032209 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032911 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032911 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00
02032912 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032912 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00
02032913 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032913 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00
02032919 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032919 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032921 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032921 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00
02032922 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032922 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032923 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032923 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032924 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032924 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032925 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032925 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032926 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032926 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032927 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032927 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02032929 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02032929 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,53
02041000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02041000 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042100 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042211 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042211 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00
02042212 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042212 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042213 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042213 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042214 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042214 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042215 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042215 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00
02042219 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042219 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042301 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042301 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,53
02042302 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042302 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042303 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042303 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042304 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042304 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042305 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042305 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02042309 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02042309 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,53
02043000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02043000 Plast 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,53
02044100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044100 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02044211 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044211 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02044212 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044212 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044213 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044213 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044214 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044214 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044215 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044215 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044219 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044219 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044301 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044301 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044302 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044302 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044303 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044303 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044304 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044304 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044305 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044305 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02044309 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02044309 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02045000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02045000 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02050000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02050000 Plast 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,53
02061000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02061000 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02062100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02062100 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02062200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02062200 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02062900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02062900 Plast 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02063000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02063000 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02064100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02064100 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02064900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02064900 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02068001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02068001 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02068009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02068009 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02069001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02069001 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02069009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02069009 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,53
02071100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,53
02071200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071200 Plast 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,53
02071301 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071301 Plast 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,53
02071302 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071302 Plast 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00
02071309 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071309 Plast 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,53
02071401 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071401 Plast 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,53
02071402 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071402 Plast 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 0,00 0,53
02071409 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02071409 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,53
02072400 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072400 Plast 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
02072500 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072500 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,53
02072601 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072601 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,53
02072602 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072602 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,00
02072609 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072609 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,00
02072701 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072701 Plast 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 0,00 0,53
02072702 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072702 Plast 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00
02072709 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02072709 Plast 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 0,00 0,53
02074100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,00
02074200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074200 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,53
02074300 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074300 Plast 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 6,86 0,00 0,00
02074401 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074401 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02074402 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074402 Plast 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,00
02074409 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074409 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02074501 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074501 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02074502 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074502 Plast 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,53
02074509 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02074509 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02075100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
02075200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075200 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,53
02075300 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075300 Plast 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 7,29 0,00 0,00
02075401 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075401 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02075402 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075402 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02075409 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075409 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,53
02075501 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075501 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,53
02075502 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075502 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00
02075509 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075509 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02076010 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076010 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02076020 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076020 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00
02076030 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076030 Plast 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00
02076041 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076041 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00
02076042 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076042 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00
02076049 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076049 Plast 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00
02076091 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076091 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,00
02076092 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076092 Plast 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,00
02076099 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02076099 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02081000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02081000 Plast 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,00
02083000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02083000 Plast 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 0,00
02084001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02084001 Plast 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,53
02084002 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02084002 Plast 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00
02084003 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02084003 Plast 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00
02084004 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02084004 Plast 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00
02084005 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02084005 Plast 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00
02084009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02084009 Plast 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00
02085000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02085000 Plast 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,00
02086000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02086000 Plast 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00
02089001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089001 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00
02089002 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089002 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00
02089003 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089003 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,53
02089004 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089004 Pappi 0,00 0,00 0,00 1,89 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,53
02089004 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,53
02089007 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089007 Pappi 0,00 0,00 0,00 1,89 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,53
02089007 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,53
02089008 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089008 Plast 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089009 Plast 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,53
02089011 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089011 Pappi 0,00 0,00 0,00 7,69 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 8,97 0,00 0,53
02089011 Plast 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 10,61 0,00 0,53
02089019 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02089019 Plast 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,53
02091000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02091000 Plast 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02099000 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02099000 Plast 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02101100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02101100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02101200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02101200 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02101901 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02101901 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02101902 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02101902 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02101909 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02101909 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02102001 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02102001 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02102009 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02102009 Plast 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
02109100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109100 Plast 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109201 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109201 Plast 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109202 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109202 Plast 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109209 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109209 Plast 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109300 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109300 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,00
02109910 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109910 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109921 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109921 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109929 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109929 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109931 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109931 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109931 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109939 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109939 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109939 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109990 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02109990 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
02109990 Plast 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,53
03011100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03011100 Plast 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00
03011900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03011900 Plast 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00
03021101 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021101 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03021109 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021109 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03021301 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021301 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03021309 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021309 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03021401 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021401 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03021409 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021409 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03021900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03021900 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03022110 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022110 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03022191 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022191 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022192 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022192 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022199 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022199 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03022200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022200 Pappi 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,25 0,00 5,40
03022200 Plast 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1,32 0,00 5,40
03022300 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022300 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022400 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022400 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022910 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022910 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022920 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022920 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022930 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022930 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022940 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022940 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022950 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022950 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03022990 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03022990 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03023100 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023100 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03023200 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023200 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03023300 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023300 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03023400 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023400 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03023500 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023500 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 5,40
03023600 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023600 Plast 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
03023900 Engar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03023900 Plast