Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1997.  Útgáfa 121a.


Lög um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins

1963 nr. 29 29. apríl


Endurútgefin sem l. 1/1997, sbr. l. 141/1996, 34. gr.