Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1997.  Útgáfa 121b.


Lög um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum

1966 nr. 30 28. apríl


Felld úr gildi skv. l. 96/1997, 22. gr.