Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum

1971 nr. 45 16. apríl


Felld úr gildi skv. l. 68/1997, 13. gr.