Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

1976 nr. 81 31. maí


Felld úr gildi skv. l. 79/1997, 21. gr.