Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1998.  Útgáfa 122b.


Lög um loftferðir

1964 nr. 34 21. maí


Felld úr gildi skv. l. 60/1998, 146. gr.