Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1998.  Útgáfa 122b.


Jarðræktarlög

1987 nr. 56 30. mars


Felld úr gildi skv. l. 70/1998, 20. gr.