Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 1999.  Útgáfa 123a.


Lög um breyting á lögum nr. 70/1985, um Framkvæmdasjóð Íslands

1992 nr. 3 24. janúar


Felld úr gildi skv. l. 146/1998, 1. gr.