Lagasafn.  Íslensk lög í október 2002.  Útgáfa 127b.


Lög um búfjárhald, forðagæslu o.fl.

1991 nr. 46 25. mars


Felld úr gildi skv. l. 103/2002, 19. gr.