Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2004.  Útgáfa 130b.


Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

1974 nr. 36 2. maí


Felld úr gildi skv. l. 97/2004, 11. gr.