Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2004.  Útgáfa 130b.


Lög um vatnsveitur sveitarfélaga

1991 nr. 81 27. desember


Felld úr gildi skv. l. 32/2004, 12. gr.