Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 2006.  Útgáfa 132a.


Lög um ársreikninga

1994 nr. 144 29. desember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Endurútgefin, sbr. 6. gr. l. 135/2005, sem l. 3/2006.