Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2008.  Útgáfa 135b.


Lög um eldi vatnafiska

2006 nr. 57 14. júní


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 71/2008, 23. gr.