Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2009.  Útgáfa 136a.


Eldri lög um lax- og silungsveiði

1970 nr. 76 25. júní


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 72/2008, 11. gr.